Co všechno je zapsáno ve skalách Českého ráje?

Obrazce vyryté různými technikami do kamene nejsou jen obrazem pravěkého osídlení, o kterém dostáváme zprávy ze zahraničí. Mohou to být i relativně mladá dílka připomínající různá období, kterými si prošlo i naše území. Některých si ceníme pro jejich historickou hodnotu, jiná odsuzujeme jako vandalismus. Co všechno se dochovalo vyryto v pískovcích Českého ráje?

Český ráj

Petroglyfy

Petroglyfy, jak se odborně těmto obrazcům říká, mohou mít mnoho podob. Často se setkáváme s obrazci připomínajícími zvířata, lidské postavy nebo třeba nástroje. V lokalitách českého ráje jsou ovšem mnohem běžnější různá data a monogramy. Figurální obrazce jsou bohužel vzácné.

Vznik odkazu doby

Samotné slovo petroglyf vzniklo složením dvou starořeckých slov. Petros, starořecky kámen, a glyphein starořecky tesat. Dříve tu lidé obrazce do kamene skutečně tesali za pomoci dláta a kladiva. Tyto starší obrazce byly také o mnoho preciznější než obrazce mladší, vznikající rukou lidí, kteří do skal často vyrývají svou lásku. Nicméně i tato vandalská díla vypovídají něco o epoše, ve které žijeme.

Český ráj

Co všechno zůstalo se skále zaznamenáno?

Některé petroglyfy, zejména ty mladší nemají valnou vypovídající hodnotu, zato mnoho těch starších lze považovat za významný historický pramen. Pravděpodobně nejstarší objevené obrazce pocházejí z 16. století. Nejstarší datovaný petroglyf byl nalezen v Drábských světničkách a je datován k roku 1562.

V okolí Drábských světniček a na nedaleké Klamorně bylo nalezeno ještě mnoho dalších obrazců, které vznikly v průběhu 16. a 17. století. Ze stejné doby pochází i nejstarší petroglyfy nalezené na Valečově, Rotštejně i Kozákově.

Význam a hodnota obrazců

Nejstarší petroglyfy nevznikaly jen tak. Často určovaly hranice panství a lesních revírů. Dnes nám dokládají také těžbu kamene nebo upomínají na války, během kterých lidé hledali ve skalách úkryt. Dochovali se nápisy z třicetileté války, která se přehnala přes naše území v letech 1618 – 1648, i z prusko-rakouské války v roce 1866.

Vzácné figurální pektogryfy byly dosud objeveny pouze dva. Postava zbrojnoše vysoká asi jeden metr byla dokonce naskenována ve 3D, aby se zachovala její podoba pro další generace. Druhou postavou vytesanou do skály je král, kterého ovšem historici před hrozbou poškození raději ukryly zpět pod zeminu.

Český ráj

Skály a lidé dnes

V dřívějších dobách mohli rýt do kamene své monogramy jen lidé gramotní a těch nebylo mnoho. V současné době může své jméno do skály otisknout prakticky každý, a přesto že je to dnes v geoparku zakázáno, každým rokem je na skalách více i více nových kreseb.

Někdo touží zanechat tu po sobě odkaz, jiný se dokonce pokouší napodobit historické nápisy. Taková díla pak mohou být poněkud matoucí pro historiky. Ti se již 18 let snaží zmapovat a uchovat významné piktogramy před tím, než je ze skal smyje eroze nebo je neukáznění návštěvníci překryjí svými vlastními výtvory.

Dodnes se podařilo zmapovat na 20 000 obrazců a další každým rokem přibývají. To vše díky vysokoškolákům a dobrovolníkům, kteří se podílí na dlouhodobém projetu jejich zaznamenávání již od roku 2000.

Nejen v Českém ráji

Vedle geoparku Český ráj se můžeme s petroglyfy setkat i na jiných místech našeho území. K vidění jsou v Českém Švýcarsku, na Broumovsku, v Lužických horách i jinde. V Evropě byly učiněny významné nálezy petroglyfů v Alpách. Některé z těchto nálezů sahají dokonce tisíce let do lidské minulosti a jejich hodnota je o to větší.